ADVANCED TECHNOLOGY

KEY TO SUCCESS

Our vision

Become a trustworthy partner in introducing the best new technologies and solutions

We value

• Leadership
• Creativity
• Positivity

Our goal

Contribute to our clients’ organizational value and investment by introducing optimum technologies and solutions

ABOUT US

Friends with over 20 years of experience in IT decided to start a company in 2017 to provide professional ICT services for all sector businesses

Software and Licenses

• Antivirus and security protection
• Applications and utilities software
• Development and design software
• Mining and mapping software

Network and Security

• Firewall protection
• Switches and routers
• Network architecture
• Backup and disaster recovery

Hardware and equipment

• Rugged equipment
• Mobile and radio equipment
• Remote controlled equipment
• Sensors and tags

Service

• Consulting
• Support
• Maintenance
• Installation

PRODUCT SERVICE

Бид зөвхөн мэдээлэл холбооны технологи гэж хязгаарлалгүй доор дурдагдсан чиглэлүүдээр бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хүссэн хугацаанд нь түргэн шуурхай байнга нийлүүлдэг.

• Уул уурхайн автоматжуулалтын бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэгүүд

• Хөдөлгөөнт төхөөрөмж болон хяналтын систем, байрлал тодорхойлогч

• Алсын удирдлага бүхий тоног төхөөрөмж, холбогдох програм хангамжийн хамт

• Бүх төрлийн био мэдрэгчүүд

Seoul business center 4th floor, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, Mongolia

7000-8569

order (a) monnep.com

www.facebook.com/monnepllc/